Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – WSL 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – WSL 2014-2020

Nazwa projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii wielopłaszczyznowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili”

Nazwa beneficjenta: Bud-Expert Sp. z o.o., ul. Jęczmienna 4, 44-190 Knurów

Wartość dofinansowania: 1 619 640,00 zł

Firma Bud-Expert realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Wdrożenie innowacyjnych technologii wielopłaszczyznowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili.

Cel projektu: Dywersyfikacja oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej.