Konkursy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – WSL 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2016

Przedmiot zamówienia: wycinarka laserowa do rur i profili
Kod: CPV 38636110 Lasery przemysłowe

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii wielopłaszczyznowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili w celu dywersyfikacji oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej” współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020 informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 05 października 2016 roku w zakresie urządzenia do laserowego cięcia i obróbki rur i profili, dokonano analizy otrzymanych ofert oraz dokonano wyboru wykonawcy tj.: firmy TRUMPF Polska Sp. z o.o. Sp.k


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/10/2017

Przedmiot zamówienia: “Przeprowadzenie prac przemysłowych i rozwojowych, ukierunkowanych na
skonstruowanie mikrokogeneratora o mocy poniżej 40 kW”

Postępowanie rozstrzygnięte

Wybrany oferent:
POLITECHNIKA ŚLĄSKA
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Wydział Elektryczny
Data wpłynięcia oferty: 31.10.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/2017/3.2

Przedmiot zamówienia: „zakup wycinarki laserowej do obróbki blach”

Postępowanie rozstrzygnięte

Wybrany oferent:
TRUMPF POLSKA Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 111,
01-303 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 21.12.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2017/3.2

Przedmiot zamówienia: „zakup maszyny do cięcia wodą”

Postępowanie rozstrzygnięte

Wybrany oferent:
WATER JET SWEDEN AB
Teknikvagen 4,
372 38 RONNEBY
Data wpłynięcia oferty: 09.01.2018


ZAPYTANIE OFERTOWE na podzespoły do programu 1.2/2018

Załączniki:
Zapytanie o cenę silnik elektryczny
Zapytanie o cenę silnik spalinowy
Zakup instalacji gazowej – zapytanie ofertowe
Zakup materiałów do budowy wymiennika ciepła i obudowy – zapytanie ofertowe
Zakup materiałów do budowy wymiennika ciepła i obudowy, zakup osprzętu elektrycznego oraz elektronicznego – zapytanie ofertowe
Złożenie wniosku patentowego – zapytanie ofertowe
Zakup silnika spalinowego (uszczelki) – Zapytanie ofertowe
Rozebranie i złożenie silnika – Zapytanie ofertowe
Zakup osprzętu elektrycznego oraz elektronicznego – zapytanie ofertowe
Zakup osprzętu elektrycznego i elektronicznego – zapytanie ofertowe (ponowienie)
Zakup osprzętu elektrycznego do szaf sterownika nadrzędnego – zapytanie ofertowe
Zakup osprzętu elektrycznego i elektronicznego (czujniki, przetwornik, wentylator) – zapytanie ofertowe