Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – WSL 2014-2020

Nazwa projektu: „Wdrożenie zaawansowanych technologii w zakresie rozkroju blach w oparciu o wycinankę laserową oraz maszynę do cięcia wodą”

Nazwa beneficjenta: Bud-Expert Sp. z o.o., ul. Jęczmienna 4, 44-190 Knurów

Wartość projektu: 4 150 696,50 zł
Wartość dofinansowania: 1 518 546,00 zł

Firma Bud-Expert realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Wdrożenie zaawansowanych technologii w zakresie rozkroju blach w oparciu o wycinankę laserową oraz maszynę do cięcia wodą.

Cel projektu: Dywersyfikacja oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej.