Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – WSL 2014-2020   Nazwa projektu: „Wdrożenie zaawansowanych technologii w zakresie rozkroju blach w oparciu o wycinankę laserową oraz maszynę do cięcia wodą”

Nazwa beneficjenta: Bud-Expert Sp. z o.o., ul. Jęczmienna 4, 44-190 Knurów

Wartość projektu: 4 150 696,50 zł
Wartość dofinansowania: 1 518 546,00 zł

Firma Bud-Expert realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Wdrożenie zaawansowanych technologii w zakresie rozkroju blach w oparciu o wycinankę laserową oraz maszynę do cięcia wodą.

Cel projektu: Dywersyfikacja oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej.


 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – WSL 2014-2020   Nazwa projektu: „Prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na opracowanie mikrogeneratora o mocy elektrycznej poniżej 40 kW wraz z nowatorskim systemem sterowania silnikiem spalinowym i możliwością zasilania gazem ziemnym lub LPG w celu wykorzystania potencjału innowacyjnego i stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej”

Nazwa beneficjenta: Bud-Expert Sp. z o.o., ul. Jęczmienna 4, 44-190 Knurów

Wartość projektu: 1 444 532,66 zł
Wartość dofinansowania: 887 363,42 zł

Firma Bud-Expert realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na opracowanie mikrogeneratora o mocy elektrycznej poniżej 40 kW wraz z nowatorskim systemem sterowania silnikiem spalinowym i możliwością zasilania gazem ziemnym lub LPG w celu wykorzystania potencjału innowacyjnego i stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej.

 


 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – WSL 2014-2020   Nazwa projektu: „Wdrożenie innowacyjnych technologii wielopłaszczyznowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili”

Nazwa beneficjenta: Bud-Expert Sp. z o.o., ul. Jęczmienna 4, 44-190 Knurów

Wartość dofinansowania: 1 619 640,00 zł

Firma Bud-Expert realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:
Wdrożenie innowacyjnych technologii wielopłaszczyznowego laserowego cięcia i obróbki rur oraz profili.

Cel projektu: Dywersyfikacja oferty usługowej dla zapewnienia trwałej konkurencyjności rynkowej oraz ekspansji międzynarodowej.