Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu: „Wzrost innowacyjności i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technicznych w firmie BUD-EXPERT poprzez zakup Drutowego Centrum Elektroerozyjnego i przebijarki”

Nazwa beneficjenta: Bud-Expert Sp. z o.o., ul. Jęczmienna 4, 44-190 Knurów

Wartość projektu: 866.352,95 zł
Wartość dofinansowania: 422.611,20 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronach: www.rpo.silesia-region.pl, www.scp-slask.pl